V Kulturnem društvu Tuhinj deluje več različnih skupin.

Imamo:

  1. Mladinsko sekcijo
  2. Lutkovno sekcijo
  3. Dramsko sekcijo