Kulturno drustvo Tuhinj je bilo ustanovljeno leta 1952 in je lansko leto
praznovalo 60-letnico obstoja. Amaterska dramska skupina vsako leto
pripravi premiero gledaliske predstave, s katero gostuje po krajih sirom
Slovenije. Veckrat pa v goste povabi tudi druga amaterska gledalisca
kakor tudi profesionalne predstave. Tako je leta 2009 v Kulturni dvorani
na Lazah gostovala Slovenska amaterska gledaliska skupina iz Buenos
Airesa v Argentini. S strani vodstva gostujoce skupine je prislo povabilo,
da v prihodnosti gostovanje vrnemo. Zadnja tri leta je zorela ideja o
izvedbi projekta gostovanja preko luže. V letu 2012 smo prejeli tudi
uradno povabilo Drustva Zedinjena Slovenija iz Argentine in se odlocili,
da povabilo sprejmemo. Na gostovanje v Buenos Aires in okolico
odpotujemo v avgustu tega leta.